สะสมและรวบรวมของเล่นดีๆ ระดับโลกไว้มากมาย
ทั้งของเล่นที่มีอายุนับร้อยๆ ปี ไปจนถึงของเล่น
ยุคปัจจุบัน ของเล่นไทยและของเล่นจากต่างประเทศ
รวมถึงของเล่นสังกะสีจำนวนมาก
ซึ่งถือเป็นยุคทองของของเล่น

 
Million News 20 of Million Million Activities Museum Shop Million Toy Museum About Krirk & Museum Contact Us
     
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ MILLION TOY MUSEUM BY KRIRK YOONPUN
© milliontoymuseum.com , All right reserved. Designed by BigInning