พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น
เกริกยุ้นพันธ์

รางวัลนอมาทำให้ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮารา
(Kitahara Tin Toy Museum)
ซึ่งมีของเล่นจัดแสดงจำนวนมาก
พอกลับมาเมืองไทยจึงเริ่มต้นเก็บของเล่นบ้าง
สะสมมาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อ
10 ปีที่แล้วก็มาเจอที่ดินผืนนี้ (พื้นที่เขตหัวแหลม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จึงตัดสินใจซื้อไว้
และค่อยๆ สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาจนเกิดเป็น
‘พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์’ ในทุกวันนี้

about krirk
 
Million News 20 of Million Million Activities Museum Shop Million Toy Museum About Krirk & Museum Contact Us
     
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ MILLION TOY MUSEUM BY KRIRK YOONPUN
© milliontoymuseum.com , All right reserved. Designed by BigInning