รศ. เกริก ยุ้นพันธ์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรม
สำหรับเด็ก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
นอกเหนือ จากบทบาท คุณครูแล้ว
ยังเป็นนักวาดภาพประกอบและคนทำหนังสือ
สำหรับเด็ก เจ้าของผลงานหนังสือภาพจำนวนมาก
เช่น บอลลูน กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก
กระต่ายน้อยหนีแม่ และชาวนาไทยที่ได้รับรางวัล
นอมา (NOMA) จากประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี พ.ศ. 2525 ซึ่งรางวัลนี้เอง
ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้าง
พิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นในเมืองไทย

about museum
 
Million News 20 of Million Million Activities Museum Shop Million Toy Museum About Krirk & Museum Contact Us
     
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ MILLION TOY MUSEUM BY KRIRK YOONPUN
© milliontoymuseum.com , All right reserved. Designed by BigInning